Miljö

Miljöutbildning För Tillverkande Eller Tjänste Producerande Företag

Planerar ni att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller håller ni redan på?
Då kan vi genomföra anpassad utbildning av er personal för att skapa förståelse och motivation för arbetet med miljöförbättringar.

Deltagarna skall efter genomgången utbildning:

  • Inse miljöns betydelse för det egna företagets resultat och utveckling.
  • Känna till vad som görs i företaget för att minska företagets miljöpåverkan.
  • Få en positiv attityd till arbetet med miljön.
  • Få kunskap om miljöpåverkan i det egna arbetet.
  • Lära sig att arbeta med miljöförbättringar inom det egna området.

Utbildningen genomförs av erfarna miljöutbildare med stor erfarenhet från miljöarbete.

För kostnad begär offert.