Miljö

Håller ni redan på eller planerar ni att införa ISO 14000
Vi erbjuder utbildning av er personal för att skapa en miljömedvetenhet och motivation för arbetet med miljöförbättringar.

ISO 14000

Deltagarna skall efter genomgången utbildning:

  • Inse miljöns betydelse för det egna företagets resultat och utveckling.
  • Känna till vad som görs i företaget för att minska företagets miljöpåverkan.
  • Få en positiv attityd till arbetet med miljön.
  • Få kunskap om miljöpåverkan i det egna arbetet.
  • Lära sig att arbeta med miljöförbättringar inom det egna området.