Verksamhetssystemet – LRQXnet

Utbildning för att hantera programvaran LRQXnet, finns som videos i systemet och därför behövs ingen organiserad utbildning för att hantera systemet.

Varje video består av 5-8 minuters beskrivning av hur olika moduler hanteras, under uppstarten erhåller kunden telefonsupport och online demonstrationer under en överenskommen tid.