Kvalitet

Håller ni på eller planerar ni att införa ISO 9000? Vi erbjuder nödvändig utbildning av er personal.

Tillverkande företag

Deltagarna skall efter genomgången utbildning:

  • Inse kvaliténs betydelse för det egna företagets resultat och utveckling.
  • Känna till vad som görs i företaget för att få nöjdare kunder.
  • Få en positiv attityd till arbetet med kvalitet.
  • Få kunskap om hur noll fel kan uppnås i det egna arbetet.
  • Lära sig att arbeta med kvalitetsförbättringar inom det egna området.
ISO 9000

Tjänsteföretag

Utbildningsmaterialet fokus på kvalitet är utformat så att det går att anpassa till företagets behov.
Materialet täcker begreppet totalkvalitet (TQM) och riktar sig därmed till alla i företaget.

Deltagarna skall efter genomgången utbildning:

  • Inse kvaliténs betydelse för det egna företagets resultat och utveckling.
  • Kunna medverka i utvecklingen av det egna företaget med syfte att få nöjdare kunder.
  • Känna till vad som skall göras i det egna arbetet för att nå rätt kvalitet.
  • Ha en positiv inställning till kvalitet i arbetet.
  • Kunna arbeta med kvalitetsförbättringar inom det egna området.