Kvalitet

Kvalitetsutbildning För Tillverkande Företag

Planerar ni att införa ett kvalitetssystem enligt ISO 9001 eller håller ni redan på?
Då kan vi genomföra nödvändig utbildning av er personal för
att skapa förståelse och insikt av nödvändigheten att arbeta efter ett kvalitetssystem.

Deltagarna skall efter genomgången utbildning:

  • Inse kvaliténs betydelse för det egna företagets resultat och utveckling.
  • Känna till vad som görs i företaget för att få nöjda kunder.
  • Få en positiv attityd till arbetet med kvalitet.
  • Få kunskap om hur noll fel kan uppnås i det egna arbetet.
  • Lära sig att arbeta med kvalitetsförbättringar inom det egna området.

Utbildningen genomförs av erfarna kvalitetsutbildare med stor erfarenhet från kvalitetsarbete.

Kvalitetsutbildning För Tjänsteproducerande Företag

Utbildningsmaterialet Fokus på kvalitet är utformat så att det går att anpassa till företagets behov.
Materialet täcker begreppet totalkvalitet (TQM) och riktar sig därmed till alla i företaget.

Deltagarna skall efter genomgången utbildning:

  • Inse kvaliténs betydelse för det egna företagets resultat och utveckling.
  • Kunna medverka i utvecklingen av det egna företaget med syfte att få nöjdare kunder.
  • Känna till vad som skall göras i det egna arbetet för att nå rätt kvalitet.
  • Ha en positiv inställning till kvalitet i arbetet.
  • Kunna arbeta med kvalitetsförbättringar inom det egna området.

Utbildningen genomförs av erfarna kvalitetsutbildare med stor erfarenhet från kvalitetsarbete.

Utbildningarna anpassas till företagets behov .

För kostnad begär offert.