Arbetsmiljö

 Sverige har ett omfattande arbetsgivaransvar för att leva upp till lagstiftning och integrera arbetsmiljöuppgifter i företagets dagliga verksamhet då krävs kunskap och   samverkan mellan alla i företaget. I kursen visa vi på lagar och regler som ni skall leva upp till och hur ni skall tillämpa dem i er verksamhet.

 Det ställs kunskapskrav på:

 -  Arbetsgivare.

 -  Arbetstagare.

 -  Arbetsmiljöombud.

  -  Byggarbetsmiljösamordnare, för att nämna några.

AFS

Det vi erbjuder är skräddarsydda lösningar för att möta kundernas behov och önskemål. Målet med våra arbetsmiljöutbildningar är att ge deltagarna förståelse för lagkrav och hur dess ska omsättas i praktisk handling. Vi erbjuder eget kursmaterial som bygger på internet-resurser, åhörarekopior och arbetsmaterial, vilket ger en låg miljöpåverkan och motverkar inaktuella hyllvärmare samt tränar deltagarna i informationssökning.

För att få en uppfattning om utbudet, omfattning och innehåll; se www.prevent.se , www.insu.se eller www.arbetsmljofoum.se för inspiration och information. Önskar ni litteratur rekommendera vi Prevent’s material.

Vi erbjuder även företagsanpassad utbildning i ISO 45000.