Arbetsmiljö

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar (Lagkrav)

I Sverige har vi ett omfattande arbetsgivaransvar för att leva upp till lagstiftnigen och integrera den med företagets verksamhet krävs kunskap och samverkan i företaget.
I kursen visa vi på lagar och regler som ni skall leva upp till och hur ni skall tillämpa den i er verksamhet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig mot chefer, HR-stöd, skyddsombud eller medlemar i samverkans grupper.
Utbildningen anpassas mot företagets behov.

Innehåll

 • Samverkan
 • Lagar avtal och föreskrifter
 • Roller och ansvar
 • Uppgiftsfördelning
 • SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kartläggning av risker
 • Stress och den psykosociala arbetsmiljön
 • första hjälpen och krisstöd
 • Rehabilitering
 • Arbetsmiljöekonomi

Branschanpassningar:

 •  Tillverkande företag
 •  Tjänsteföretag
 •  Bygg- och installationsarbeten

Utbildning ISO 45001 inför certifiering, en öppen eller företagsanpassad utbildning.

Begär offert mot era önskemål