Utbildning

LR Quality erbjuder utbildningar som vänder sig till dig med ansvar för kvalitets-, miljö- arbetsmiljöledning. Utbildningarna passar för dig som är chef, kvalitets- eller miljöansvarig, verksamhetsutvecklare.

Utbildningarna leds av personal som har över lång erfarenhet av  kvalitet, miljö och arbetsmiljö. LR Quality kan erbjuda alla typer av kurser, från nybörjarkurser till utbildningar på högre nivå. Ett stort fokus läggs på företagsanpassning – det som lägger grunden för innehållet i utbildningarna.