Utbildningar

LR Quality erbjuder utbildningar som vänder sig till dig med ansvar för kvalitets-, miljö- arbetsmiljöledning och LRQXnet i två steg. Utbildningarna passar för dig som är chef, kvalitets- eller miljöansvarig, verksamhetsutvecklare.

Utbildningarna leds av Lars Rylander som har över 20 års erfarenhet av  kvalitet, miljö och arbetsmiljö. LR Quality kan erbjuda alla typer av kurser, från nybörjarkurser till utbildningar på högre nivå. Ett stort fokus läggs på företagsanpassning – det som lägger grunden för innehållet i utbildningarna.

Det är viktigt att tillämpa de kunskaper man lär sig på våra utbildningar. Vi ser till att du har rätt verktyg och förklarar metoder och tillvägagångssätt. Det är viktigt att kombinera både teori och praktik.