Revision

Samtliga standards och föreskrifter innehåller krav på revision eller årlig översyn, för kontroll av aktualitet och överensstämmelse med tillämpliga paragrafer.

Emellanåt är det värdefullt att få friska ögon att se med, som gör revisonen för att motverka ”hemmablindheten”.

Vi erbjuder revisorer med lång erfarenhet av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörevisioner.