Interna Revisioner

Behöver ni hjälp med att genomföra interna revisioner av ert ledningssystem för kvalitet, miljö, och arbetsmiljö?

Då kan vi till er hjälp erbjuda revisor med lång erfarenhet av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörevisioner, där vår revisor är certifierad revisor för ISO 9001.

Vi utför även förstudier och anger åtgärder vid införande eller uppgradering till kvalitetsstandarden ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 och integrerar eller uppdaterar era befintliga system till ett ledningssystem innehållande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.