Tjänster

LR Quality hjälper er ta ett helhetsgrepp över verksamheten och vi erbjuder en rad tjänster vid införande av ledningssystem för att bli bättre och systematiskt arbeta med förbättringar inom verksamheten. Vår kompetens och erfarenhet hjälper er ställa rätt frågor och komma fram till rätt svar över hur man kan förbättra organisationen, processer, ledningssystem och verksamhetssystem. Vi hjälper er med både analyser och införande av system och kan även erbjuda internrevisioner.

Vårt mål är att hjälpa just er organisation att uppnå större lönsamhet och effektivitet i det dagliga arbetet. Vi hjälper även företag att upprätta ledningssystem som sedan skall bli certifierade och godkända av kundföretag, kommuner och andra myndigheter som ställer krav på detta..

Införande börjar med att vi göra en analys över företagets behov och vad kommer det att behövas för att skapa ett väl fungerande ledningssystem i företaget det leder till en plan för införandet.

Drift LR Quality hanterar driften av LRQXnet via vår driftleverantör där servrar och backupp rutiner har hög tillgänglighet och snabba uppkopplingar och kunden behöver ingen egen driftkompetens.

Programunderhåll LRQXnet utvecklas löpande och följer teknisk utveckling på området en viktig del i utvecklingen är återkoppling från våra användare. Underhållet av LRQXnet ger en säker och modern IT lösning för företag som strävar efter en hög kvalitet på sitt ledningssystem.

Support LR Quality erbjuder support via LRQXnet supportsida där vi hanterar FAQ, felrapporter och önskemål förslag på utvecklingsområden. Frågor besvaras enligt alvarlighetsgrad som framgår av avtal mellan LRQXnet användare och LR Quality.

 

Vi ger dig överblick

LRQXnet hjälpa er att visualisera er verksamhets långsiktiga vision och strategier för att nå era mål. Detta görs genom att en tydlig struktur av informationen presenteras för medarbetarna i företaget och att det är enkelt att uppdatera eller skapa nya dokument i LRQXnet som processer, rutiner, instruktioner eller riskbedömningar.

I strategin ingår att uppmuntra de faktorer som är viktiga att hålla fokus på i arbetet och är till störst nytta för företaget. Strategin hjälper utforma verksamhetens styrning, processernas innehåll och hur resurser delas.  Detta är sund affärsplanering, och ligger till grund för att uppnå företagets vision.

Med hjälp av affärsplaneringens faktorer kan man sätta operativa mål för verksamheten. Verksamhetens processer beskriver hur man utför det dagliga arbetet och hur man uppnår dessa mål.

Kopplingen mellan planering och utförande i organisationen är mycket viktigt för att vara framgångsrik. När alla medarbetare i organisationen inser den konkreta kopplingen mellan strategin (vad ska göras) och den operativa verksamheten (hur ska det göras) så ökar deras förståelse för verksamheten, och hur de själva passar in i organisionen och dess vision.