Installatörernas Utbiildningscentrum

IUC
Typ:
Arbetsmiljöutbildning
Områden:
Arbetsmiljö, Bas P/U, Byggarbetsmiljösamordnare

Lars Rylander har sedan 2011 utbildat VVS-Branschen i Byggarbetsmiljösamordnare ”BAS P/U” där P står för projektering och U för utförande av etreprenad. Arbetsmiljöverket har satt krav på utbildning för att få arbeta som BAS P/U där ett prov avsluter kursen och endas de som uppnår godkänt får behörighet att arbeta som BAS P/U.

Vi har haft ett mångårigt samarbete med Lars Rylander och LR Quality när det gäller utbildningen till ”Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U”. Med sin mångåriga erfarenhet inom området så har Lars slussat deltagarna genom lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd under kursdagen som avslutas med kunskapsprov där alla deltagare har nått godkända resultat och således erhållit intyg att få arbeta som BAS-P/U
Lars Person, IUC