Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter

EUU AB
Typ:
Arbetsmiljöutbildning
Områden:
Arbete med ställning, BAM Bättre arbetsmiljö, Bas P/U

Lars Rylander har sedan 2001 genomfört arbetsmiljöutbildningar för EL-Branschen som Bättre arbetsmiljö, Arbete med ställning och sedan 2011 utbildat i Byggarbetsmiljösamordnare ”BAS P/U” där P står för projektering och U för utförande av etreprenad. Arbetsmiljöverket har satt krav på utbildning för att få arbeta som BAS P/U där ett prov avsluter kursen och endas de som uppnår godkänt får behörighet att arbeta som BAS P/U.

Lars Rylander har från 2002 fungerat som kursledare vid kurser arrangerade av Elbranschens Utvecklings-­ & Utbildningscenter inom området arbetsmiljö. Lars har varit kursledare för över 1 000 kursdeltagare under dessa år. De kurser Lars har varit kursledare för är ELBAM – Bättre arbetsmiljö EL både grund och uppdateringskurser, Arbete med ställningar enligt Ar-­ betsmiljöverkets föreskrifter AFS 2013:4 och en funktionsutbildning för Byggarbetsmiljösamordnare BAS-­P och U. Målgruppen har varit all personal på elteknikföretagen i Sverige. Lars har alltid varit omtyckt som kursledare och fått en bra utvärdering från sina kurser. Vi kan därför ge Lars de bästa referenser.
Örjan Borgström, EUU AB