Sigtuna Kraft Brewery

Galatea AB
Typ:
LRQXnet, Verksamhetssystem
Områden:
Bryggeri produktion
Det är ett bra strukturerat uppbyggt program som underlättar vid certifiering och löpande arbete därefter.
Mia Hernodh, Galatea AB