Grönsakshallen Sorunda AB

Grönsakshallen Sorunda AB
Typ:
Ledningssystem, LRQXnet
Områden:
Arbetsmiljö AFS 2001:1, Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001

LR Quality har infört integrerat ledningssystem med kvalitet, miljö och arbetsmiljö som hanteras i ett webbaserat ledningssystem LRQXnet som är en nyutvecklad version av en tidigare version, LRQXnet är utvecklad för att möta de nya krav som kommer i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Följande uppdrag har LR Quality utfört åt Grönsakshallen; support vid ändringar i standarder och konvertering från äldre webbsystem till LRQXnet.

Vårt samarbete med Lars och LR Quality har varit en stor hjälp i vår strävan att bli ISO 9001 samt 14001 certifierade. Verksamhetssystemet är lättarbetat samt lättillgängligt för personal och kunder med olika nivåer i inloggningen. För mig som administratör är uppdateringsarbetet väldigt enkelt att genomföra. Alla som loggar in ser direkt vad som är ändrat i systemet. En snabb support är väldigt viktig för oss och LR Quality levererar varje gång. Lars har även hjälpt oss med diverse utbildningar i arbetsmiljörätt. Jag rekommenderar Lars verksamhetssystem till alla som vill ha ett smidigt sätt att få ordning på sina rutiner och instruktioner.
Andreas Jingfors, Grönsakshallen Sorunda AB