Swepac International AB

Swepac
Typ:
LRQXnet
Områden:
Arbetsmiljö AFS 2001:1, Internarevisioner, Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001

LR Quality har infört integrerat ledningssystem med kvalitet, miljö och arbetsmiljö som hanteras i ett webbaserat ledningssystem LRQXnet som är en nyutvecklad version av en tidigare version, LRQXnet är utvecklad för att möta de nya krav som kommer i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Följande uppdrag har LR Quality utfört åt Swepac; interna revisioner, support vid ändringar i standarder och konvertering från äldre webbsystem till LRQXnet.

Här kommer kundens uppfattning på LR Qualitys utförda uppdrag
Per Sätterman, Swepac