Skeppshult Svets och Press

Skeppshult Svets och Press
Typ:
Ledningssystem
Områden:
Arbetsmiljö AFS 2001:1, Internarevisioner, Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001

LR Quality har infört integrerat ledningssystem med kvalitet, miljö och arbetsmil. Följande uppdrag har LR Quality utfört åt Skeppshult Svets och Press; stöd fram till certifiering, Interna revisioner, support vid ändringar i standarder.