Elektroteam AB

Elektroteam AB
Typ:
Internarevisioner, Ledningssystem
Områden:
Arbetsmiljö AFS 2001:1, Internarevisioner, Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001

LR Quality har infört integrerat ledningssystem LRQXnet som är moln baserat med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Följande uppdrag har LR Quality utfört åt Elektroteam;; interna revisioner, support vid ändringar i standarder.

Här kommer kundens uppfattning på LR Qualitys utförda uppdrag”
Madelene Krantz, Elektroteam AB