Elias Syd AB

Elias Syd AB
Typ:
LRQXnet
Områden:
Arbetsmiljö AFS 2001:1, Internarevisioner, Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001

LR Quality har infört integrerat ledningssystem med kvalitet, miljö och arbetsmiljö som hanteras i ett webbaserat ledningssystem LRQXnet som är en nyutvecklad version av en tidigare version, LRQXnet är utvecklad för att möta de nya krav som kommer i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Följande uppdrag har LR Quality utfört åt Elias syd; interna revisioner, support vid ändringar i standarder och konvertering från äldre webbsystem till LRQXnet.

LRQX.net – Ett för oss skräddarsytt funktionellt ledningssystem som underlättar för samtliga anställda att söka information gällande verksamhet, arbetsmiljö och miljö. Lätthanterligt administration och god support av LRQ.
Birgitta Svensson, Elias Syd AB