Askungen Vital AB

Askungen Vital AB
Typ:
LRQXnet
Områden:
Arbetsmiljö AFS 2001:1, Internarevisioner, Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001

 LR Quality har infört integrerat ledningssystem med kvalitet, miljö och arbetsmiljö som hanteras i ett webbaserat ledningssystem LRQXnet som är en nyutvecklad version av en tidigare version, LRQXnet är utvecklad för att möta de nya krav som kommer i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Följande uppdrag har LR Quality utfört åt Askungen Vital; interna revisioner, support vid ändringar i standarder och konvertering från äldre webbsystem till LRQXnet.

Vi har haft stor hjälp av Lars i processen att bli ISO-certifierade. På ett mycket pedagogiskt sätt har han lotsat oss fram, och när vi var färdiga för certifiering så var revisorerna imponerade av både oss och ledningssystemet vi använder. Vi använder vårt ledningssystem dagligen och har mycket stor nytta av det. Vi har fått upp ögonen för många viktiga punkter som vi inte tänkt på innan, bland annat genom arbetet med våra avvikelser. Uppgraderingen till LRQXnet skrämde oss lite i början, men det har visat sig vara ännu smidigare att arbeta med än det gamla systemet, vi har ingenting att klaga på. Supporten är snabb och Lars är aldrig längre bort än ett telefonsamtal om vi behöver hjälp med något.
Cecilia Lindström, Askungen Vital AB