Riskbedömningar

Vi erbjuder olika typer av riskbedömningar, kartläggningar och undersökningar, inom hela vårt verksamhetsområde.

Vi anpassar metod och upplägg utifrån era behov och önskemål, så länge det grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet.