Ny ägarstruktur i LR Quality AB

År 2019 bildades en ny ägargrupp i LR Quality AB, för att förstärka kunskapen och kontinuiteten i företaget. Ägargruppen har lång erfarenhet av att ge stöd och utbildning inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Uppdrag har utförts i tillverkande och tjänsteproducerande företag. Under årens lopp har uppdrag genomförts hos både små och stora företag verksamma inom följande branscher: verkstadsindustri, plastindustri, träindustri, möbelindustri, elektronikföretag, Elinstallatörer, VVS- installatörer, tjänste- företag, grossistföretag, Hjälpmedel och sjukvårdmaterial.

Ny standard för arbetsmiljön ISO 45001

Nu är den nya internationella standarden på plats och kommer att ersätta OHSAS 18001 vill man införa den är LRQXnet ett bra verktyg för att hantera ISO 45001 i ett ledningssystem.

Uppgradering från OHSAS 18001 till ISO 45001
Under en övergångsperiod på tre år från den 12 mars 2018 är certifikat enligt OHSAS 18001 fortfarande giltiga. Efter 12 mars, 2021, gäller enbart ISO 45001-certifikat. Det betyder att den organisation som nu är certifierad enligt OHSAS 18001 måste uppgradera till ISO 45001 innan det datumet om man vill behålla sitt certifikat.