Om oss

LRQ AB startade i Ljungby 1993 som konsultföretag. Uppdrag har utförts till både tillverkande och tjänsteproducerande företag. Under årens lopp har uppdrag genomförts hos både små och stora företag verksamma inom följande branscher och företag:

  • verkstadsindustri, plastindustri, träindustri, möbelindustri, grossister samt
  • elektronikföretag, installatörsföretag och tjänsteföretag.

Verksamhetssystem LRQXnet påbörja sin resa 1993 som ett pappersbaserat hjälpmedel.  2000 kom den första datorbaserade version. År 2005 kom vår första molnbaserade version och 2014 uppgraderades LRQXnet för att möta utveckling av standards och kundernas krav med modern teknik.

År 2019 bildades en ny ägargrupp i LRQ AB, för att förstärka kunskapen och kontinuiteten i företaget. Ägargruppen har lång erfarenhet av att ge stöd och utbildning inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 År 2020 utökades ägargruppen med ytterligare en delägare, som tillför ytterligare kompetens till gruppen.

Lars 2020

Delägare och grundare till LRQuality AB. Ingenjör med lång erfarenhet från industrin med ledande befattningar. Sedan 1993 arbetat med att utveckla ledningssystem. Anlitats som utbildare och intern revision av kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

”Såg att det saknades ett enkelt och kostnadseffektivt ledningssystem för små och mindre verksamheter och företag, var på tanken på LRQXnet föddes och har utvecklas att hantera företag från få anställda upp till 500 anställda. Den nya ägarstrukturen ger LRQXnet ljusframtid med stark utveckling.”

Pärerik 2020

Pärerik Nawrin. Delägare sedan 2019. Naturvetare/beteendevetare, diplomerad Faktaundersökare. Medlem av TK 301 – svenska kommittén för Iso 45 000.

Verksam i eget företag sedan 1995. Erfarenhet från de flesta verksamheter inom privat och offentlig sektor. Ofta anlitad av företag, förvaltningar och utbildningsföretag.

”Målet är att väcka intresset för en helhetssyn, som optimerar individens, gruppens, företagets och kundens intressen. LRQXnet är då ett utmärkt verktyg.”

Daniel-Selfie-scaled

Utbildad webutvecklare och designer med över 20 års erfarenhet. Ansvarar för det löpande underhållet samt utveckling av nya funktioner i LRQXnet. Erfarenhet från flera olika industrier både inom Sverige och utomlands.

”Känner ett stort ansvarar för att anpassa systemet utseendemässigt till kundens grafiska utformning och att systemet ska vara så lätt som möjligt att använda”.