Om LR Quality

LR Quality AB är ett företag lokaliserade i Ljungby som har varit verksamt sedan 1993. År 2019 bildades en ny ägargrupp i LR Quality AB, för att förstärka kunskapen och kontinuiteten i företaget. Ägargruppen har lång erfarenhet av att ge stöd och utbildning inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Uppdrag har utförts i tillverkande och tjänsteproducerande företag. Under årens lopp har uppdrag genomförts hos både små och stora företag verksamma inom följande branscher: verkstadsindustri, plastindustri, träindustri, möbelindustri, elektronikföretag, Elinstallatörer, VVS- installatörer, tjänste- företag, grossistföretag, Hjälpmedel och sjukvårdmaterial.

LRQ Xnet  Har nyutvecklas sedan 2014 i samband med nya krav i 9001 och 14001: 2015 och bygger på över 15 års erfarenhet.

Lars Rylander. Majoritetsägare och grundare till LR Quality AB Konsult med södra Sverige som arbetsområde. Lars är ingenjör med lång erfarenhet från industrin med  ledande befattningar, Lars har sedan 1993 arbetat med att utveckla elektroniska ledningssystem inom kvalitets- och miljöledning där även arbetsmiljön ingår. Han anlitats som utbildare inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, samt som utbildare av Elbranschen och VVS-branschen i arbetsmiljö. Lars arbetar regelbundet med interna revisioner av kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Pärerik Nawrin. Delägare sedan 2019. Verksamhetskonsult och utbildare sedan 1990, verksam i eget företag sedan 1995, med erfarenhet från företagshälsan och de flesta branscher både inom privat och offentlig sektor. Utbildad arbetsmiljöingenjör, biolog och företagsekonom med inriktning på ledaskap och organisation, diplomerad Fakta undersökare. Ofta anlitad som utbildare av företag, förvaltningar och utbildningsföretag. Utgår från Nv Skåne och försöker hålla sig söder om Dalälven, om kunden accepterar.

Andreas Falkström. Delägare sedan 2019. Konsult i bolaget för att ta tillvara på ett otroligt bra och uppbyggt verksamhetssystem för befintliga och nya kunder. 20 års erfarenhet inom försäljning, marknadsföring, inköp, informationslogistik, lager, Produktion och CRM arbete. Jag har uppdrag som skyddsombud och vet vad som behövs i alla företag. Utbildad företagsekonom med inriktning mot försäljning och marknadsföring. Idrottsbakgrund inom fotboll och har tagit mig vidare i utbildningsstegen för Svenska fotbollsförbundet inom tränar- och ledarskapsutbildning.

Daniel Hansson

Daniel Hansson är utvecklare. Vår utvecklare har över 20 års erfarenhet av webbutveckling och ansvarar för det löpande underhållet och utvecklande av nya funktioner i LRQ Xnet.  Daniel är webbdesigner med erfarenhet från flera olika industrier både inom Sverige och utomlands. Hans skarpa designöga ansvarar för att anpassa systemet utseendemässigt till kundens grafiska utformning och att systemet ska vara så lätt som möjligt att använda.