Ny ägarstruktur i LR Quality AB

År 2019 bildades en ny ägargrupp i LR Quality AB, för att förstärka kunskapen och kontinuiteten i företaget. Ägargruppen har lång erfarenhet av att ge stöd och utbildning inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Uppdrag har utförts i tillverkande och tjänsteproducerande företag. Under årens lopp har uppdrag genomförts hos både små och stora företag verksamma inom följande branscher: verkstadsindustri, plastindustri, träindustri, möbelindustri, elektronikföretag, Elinstallatörer, VVS- installatörer, tjänste- företag, grossistföretag, Hjälpmedel och sjukvårdmaterial.