Ständiga förbättringar med tydliga mål och handlingsplaner

Listningen över aspekter i Ständiga förbättringar

Ingen arbetsprocess kan någonsin bli helt perfekt, det finns alltid möjligheter till förbättringar.
I många organisationer kan förändringsprocessen vara en utmaning. LR Quality vill hjälpa ert företag att implementera ett grundläggande arbetssätt för kontinuerlig förbättring. Detta är nyckeln för så gott som alla förbättringsssystem som exempelvis Kaizen.

I LRQ Xnets funktion 'Ständiga förbättringar' hanteras kvalitets, miljö och arbetsmiljö aspekter enligt ISO 9001 och ISO 14001 2015.
Allt förbättringsarbete kräver klarhet och transparans i vad som skall uppnås - och sätter upp tydliga mål för förbättring. Ofta börjar detta med att man ser på utgångsläget med en positiv attityd på vad som bör göras än vad som är möjligt i dagsläget.

Ständiga förbättringar i LRQ Xnet består dels av aspekter, där man beskriver och värderar vad som behöver göra. För betydande aspekter skapar man då en tydlig målbeskrivning, utgångsvärde och en handlingsplan där man även fastställer separata mätbara indikatorer.

Systemet ger en snabb överblick över Aspekter, Mål och Handlingsplaner i separata vyer. För mer detaljer kan man enkelt gå in på en enskild aspekt där man kan följa arbetets utveckling.

Målen ger i sin tur en tydlig bild av hur det målets mätvärde förändras under aspektens tidsram, vare sig denna är årlig eller löper över ett decennium. Utvecklingen visas som ett tydligt diagram och ger även den förväntade utvecklingen baserat på tidigare inmatad data.

Ständiga förbättringars exempel på handlingsplanHandlingsplanen ger direkta instruktioner om vad man behöver göra, ansvar som ska fördelas och vilka resurser som krävs. I handlingsplanen kan man även följa två separata indikatorer för förbättringar i ett diagram, där man sätter tydliga målvärden och kan följa utvecklingen och den direkta påverkan besluten har på verksamheten under aspektens löptid.

Diagrammen kan enkelt uppdateras löpande i LRQ Xnet enligt den intervall som beslutats för redovisning av resultat. Administrationsgränssnittet låter den ansvarige enkelt uppdatera informationen för Aspekt, Mål och Handlingsplan samt diagramdata på ett samlat ställe. Detta underlättar vid inmatning då man slipper hantera de olika delarna separat. All data som matas in står tydligt i klartext och diagrammen och behandlingen av datan för visning sker helt automatiskt.

Vi är övertygade om att LRQ Xnets funktion 'Ständiga förbättringar' är ett oumbärdligt verktyg för företag som är seriösa med sitt förbättringsarbete.