Styrkor & svagheter

Hantering och stöd för:

 • De flesta verksamheter och branscher.
 • Enskilt företag eller koncerner.
 • Molnbaserat via; Microsoft Edge, Firefox 11+, Chrome 20+ samt Safari.
 • Operativsystem - Windows, MacOS och Linux.
 • Datorer, läsplattor och mobiltelefoner.
 • Helhetssyn på verksamheten.

 Hög säkerhet, pålitlighet och tillförlitlig backup:

 • Brand- och klimatskyddad webbhotell
 • Dygnet runt övervakning av personal
 • Egen generator vid elavbrott
 • Fortlöpande backup
styrka

Spårbar hantering av:

 • Fem olika behörighetsnivåer.
 • Processer som kan tydliggöras via länkade flödesschema.
 • Rutiner, instruktioner, bilagor och blanketter.
 • Dokumentversioner, ändringar och godkännanden.
 • Uppladdning av dokument och bilder.
 • Riskbedömningar enligt olika krav

Avvikelsehantering:

 • Rapport på svenska eller engelska.
 • Med statistik.
 • Exportmöjlighet till Excel.
 • 8D rapport.
 • Möjlighet att styra handläggningsprocessen.
 • Bevis för Ständiga förbättringar.

Aktivitetsmatris med kalender och statusvisning:

 • Med kalender.
 • Statusvisning för varje aktivitet.

Flexibilitet och hög anpassningsbarhet till er:

 • Organisationsstruktur
 • Attestordning
 • Grafiska profil.

Enkelt att komma igång:

 • Systemet innehåller utbildningsvideo för varje modul.
 • Telefonsupport ingår vid uppstart.

Vi ser till att systemet fortlöpande uppdateras med stöd för de senaste versionerna av lagstiftning och standards:

 • Vi har medvetet valt att inte använda oss av nyhetsbrev, utan information om uppdateringar, förändring med mer, publiceras under nyhetsfliken.

De svagheter som framkommit i våra kundkontakter, har hitintills lösts på ett tillfredställande sätt.

 

Sist, men inte minst en attraktiv prissättning grundat på:

 • Era behov och önskemål.
 • Antal anställda.
 • Antal verksamhetsplatser.

Offereras till er, efter diskussion och behovsanalys.