Funktioner

 

Anpassningsbar design

temainstallningarAnpassa ditt verksamhetssystem efter din grafiska profilLRQ Xnet är inte bara anpassningsbart funktionsmässigt för att passa de flesta typer av företag och verksamheter. Utseendemässigt får ni en produkt som smälter in i sin omgivning och efter företagets egna grafiska identitet.

Genom en central inställning, kan vi anpassa LRQ Xnet efter era önskemål, och även stänga av eller sätta på funktioner i systemet. Efter vi lagt upp er logotype så kan vi anpassa färgerna så de stämmer överrens med övriga webbplatser och material som ni redan tagit fram för ert företag.

profilinställningarSom användare kan du också anpassa din egen upplevelse när du arbetar i LRQ Xnet. Under dina profilval kan du välja mellan flera olika teman så du får en behaglig upplevelse när du jobbar och på så sätt kan vara mer produktiv.

Versionskontroll för sidor

dokumentinformationHåll reda på ändringar i dina dokument, och vem som ändrade vadVersionskontrollen på LRQ Xnet finns i två skilda system för sidor samt uppladdade dokument.

Vi kan börja med autosparning som sker kontinuerligt när du arbetar i systemet. För varenda förändring du gör sparas en automatisk kopia med jämna intervaller, så ifall du råkar ut för strömavbrott, råkar stänga ner webbläsaren eller datorn startar om så förlorar du aldrig mer än minimalt arbete som skedde just sekunderna innan. När du väl loggar in i systemet på nytt så informerar systemet dig om ifall det finns en autosparad version som ligger opublicerad.

När du väl sparar ett dokument eller skickar det för godkännande så kan man välja att skapa en ny Utgåva, och då även sätts versionsnumret. Varje gång efter detta så uppdateras versionsnumret automatiskt för varje gång du sparar dokumentet.

Antalet versioner som sparas i systemet är inställt att sparas i max 360 dagar, men detta går att ändra efter era förutsättningar. Det går även att manuellt radera revisioner.

VersionshanteringDet finns även en funktion för att lägga till små minnesanteckningar som kan hjälpa dig och dina medarbetare att komma ihåg när, var och varför en viss ändring gjordes, eller vilket beslut som togs.

Det är också tydligt markerat vilka versioner som är automatiskt sparade och vilka som användaren aktivt sparat.

versionerjämförelseDu kan när som helst jämföra en eller flera versioner, och enkelt följa en sidas utveckling, samt se vem som ändrade var. Det är perfekt för att enkelt ångra eller jämföra tidigare versioner av dokumentet, ifall man

 

Versionskontroll för uppladdade dokument.

filtyper

Uppladdade dokument är Office dokument, vare sig ni använder er av öppen källkod som LibreOffice eller mer vanliga Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint, etc), PDF:er eller övriga filtyper. Vi kan anpassa så ni kan ladda upp i princip vad som helst. För dokument fungerar versionskontrollen helt i bakgrunden. När man har skapat ett dokument och sedan väljer att ersätta detta så sparas fortfarande den gamla versionen i systemet. Den försvinner först efter 360 dagar, eller om ni väljer att manuellt ta bort versionen eller dokumentet.

dokumentversioner

 

Ta kontroll över publiceringen

workflowTa kontroll över publiceringsflödetLRQ Xnet har en avancerad funktion för att styra arbetsflödet. Oavsett ifall er organisation är platt eller strikt hierarkisk så kan man styra både rediging, godkännande och publicering till ett urval användare, beroende på deras position inom företaget.

Avvikelsehantering med statusrapporter

 

avvikelserfrontend

Få tydlig statistik över kostnader och mängd avvikelserAvvikelser är positiva när de rapporteras och åtgärda, tyder på medarbetare som är aktiva och en organisation som arbetar med ständiga förbättringar aktivt. En välfungerande avvikelsehantering är av centralbetydelse för en organisationsutveckling och lönsamhet. Det ska vara lätt att identifiera brister, rapportera, åtgärda och följa upp effekten åtgärden.
Avvikelserapporterna visas med tydlig färgkodning om rapportens status och indikation på bifogade till rapporten.
. Systemet har också stöd för utförliga 8D rapporter och arbetsmiljöavvikelser.

Rapporter i alla dess former

SkaparevisionLRQ Xnet stödjer inte bara avvikelser, utan har även ett inbyggt rapportsystem för ett flertal olika rapporter, så som externrevision, internrevision, Safe Visit och Skyddsronder. Systemet kan även utökas att innefatta era egna rapporter för en extra utvecklingskostnad.

Rapporter har samma underliggande grund som avvikelser, men dess innehåll är mycket mer specialiserat.

Få ut statistik för nytta inom hela verksamheten

avvikelsestatistikKostnader redovisas på enkelt och lättförståeligt sättLRQ Xnet har inbyggd funktion för avvikelsehantering med grafisk representation för status. Oavsett var i organisationen avvikelsen uppstår, så hjälper LRQ Xnet dig att identifera och åtgärda dem.

 

Statistiken för avvikelser ger dig en bra överblick över hur antalet avvikelser och kostnaden för detta utvecklar sig över en bestämd tidsintervall. Denna statistik kan man sedan spara ner som grafik för användning i rapporter och presentationer för vidare användning i organisationen eller vid kontakt med myndigheter.

avvikelseanalys

Analysverktyget hjälper dig söka och filtrera bland informationen i avvikelserna. Vare sig du behöver skumma igenom ett stort antal, eller identifiera olyckor så hjälper analysverktyget dig att mäta hur ditt förbättringsarbete fortgår. Att kunna söka och hitta olyckor, skador eller andra avvikelser hjälper just ditt företag att uppnå sina mål och ISO-certifieringar.

Redigerbara flödesscheman ger dig flexibla processflöden

flödesschemanRita upp flödesscheman som passar din organisationSystemet har ett unikt webbaserat ritprogram för att skapa flödesscheman. Med detta kan ni skapa professionell grafik för att illustrera processflöden, elektriska diagram, omlopp eller illustrerad grafik. Det kan också användas för att skapa bilder med inbyggda länkar både inne i LRQ Xnet och ute på internet.

Ritprogrammet bygger på modern öppen källkod, och fungerar felfritt i alla moderna webbläsare. Det finns även möjlighet att kopiera, duplicera och även exportera bilderna som filer för användning i andra program.

Det är enkelt att använda, och man kan snabbt komma igång och skapa väldigt avancerade flödesscheman.

Enkla länkade bilder

För de som vill använda sig av klassiska länkbara bilder har LRQ Xnet också en funktion för att enkelt skapa klickbara bilder (imagemaps). Detta skiljer sig från en vanlig bild med en länk då den möjliggör att ha en bild med flera länkbara områden.

Funktionen ger dig stor kontroll, inte bara över var de länkbara områdena finns, utan även vad länkarna har för funktion. Dessa länkarna kan göra allt från att visa verktygstips, individuella pop-ups eller länka till annat innehåll eller enskilda sidor på Internet. Så ifall ni redan har färdigritade flödesscheman så går det bra att använda sig av dessa även i LRQ Xnet.

Ett säkert verksamhetssystem

Håll informationen säker och relevant i din verksamhetLRQ Xnet har hög säkerhet inbyggd i grunden och säkerhetstestas kontinuerligt för eventuella sårbarheter. Programvaran bygger på öppen källkod och uppdateras kontinuerligt med nya funktioner för att säkerställa att systemet håller all information säker.

Systemet har stöd för olika behörighetsnivåer som kan anpassas för just er organisation. Vill man ha ökad säkerhet går det även att låsa ute användare eller hela grupper från valda delar eller lösenordsskydda individuella sidor för tillgång inom den egna organisationen.

Ett avancerat inchecknings och utcheckningssystem omöjligör att två medarbetare arbetar på samma dokument eller sida på samma gång. Detta minskar risken att de skriver över varandras ändringar.

Riskbedömningar är centrala i lagstiftningen och standarder

Riskbedömningar

LRQ Xnet följer internationella standarder för verksamhetssystem och ledningssystemEn riskbedömning är en rapport som avgör risken att skadas när man arbetar i olika processer på eller utanför arbetsplatsen. Riskbedömningen används för att avgöra om det sätt som ett arbete görs på är tillräckligt säkert, eller om åtgärder behöver vidtagas för att minska eller eliminera risken. Alla större certifieringar (ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 eller ISO 45001) kräver nu kontinuerligt arbete med riskbedömningar för att företag ska klara certifieringen.

 Snygga utskrifter och filer

utskrift-pdfLRQ Xnet ger dig möjlighet att skriva ut elganta rapporter direkt från webbläsaren. Du kan också skapa PDF-filer direkt och maila dessa eller använda i arkivsyfte

Utbildningsvideos inbyggda i systemet

Kom igång lekande lätt med korta utbildningsvideos som gör det lätt för medarbetare att sätta sig in i grundfunktionerna i systemet. De fungerar som bra påminnelser även för de som inte arbetar så ofta med systemet.