Verksamhet och styrning av standarkrav

pie_otherOch Andra Krav

Vi erbjuder ett ledningssystem som ger er möjlighet att styra företagets arbetsmiljö, kvalitet, miljö  och andra krav som era kunder, personal, myndigheter och andra intressenter kräver eller förväntar sig att ni har kontroll på. Ledningssystemet är anpassat för att hantera alla typer av krav som ni skall hantera. Det gäller även andra standarder som ni vill integrera i ledningssystemet