Miljösystem

pie_environment
Det finns idag många förväntningar på ditt företags miljöengagemang. Att idag införa ett miljöledningssystem är att anpassa sig till vad som i morgon kan vara en förutsättning för att vara kvar på marknaden. Ett väl genomfört miljöarbete blir en allt viktigare del av hur företag bedöms av  marknaden.

Fler och fler företag upptäcker att kunderna börjar kräva miljöcertifierade verksamheter. Miljöarbetet är något alla kommer att vara tvungna att prioritera för att säkerställa en långsiktig överlevnad för vår miljö och våra industrier.

Allt fler företag och organisationer väljer miljöledning enligt kraven i ISO 14001:2015 för att anpassa sig till och ligga före ökande miljökrav. Ett miljöledningssystem är ett effektivt hjälpmedel för att kontinuerligt övervaka, följa upp och förbättra verksamhetens miljöpåverkan.

En miljösatsning inleds med en miljöutredning/analys. När analysdelen är genomförd upprättas handlingsplaner för ständiga förbättringar och ett miljöledningssystem som skall säkerställa att verksamheten styrs på ett systematiskt sätt.

Personalen utbildas i miljötänkande eftersom miljösystemet utvecklas inifrån den egna organisationen och kräver engagemang och miljömedvetenhet av såväl ledning som övriga medarbetare.