Miljö

Allt oftare ställs det både kund- och samhällskrav på redovisning av vår miljöpåverkan och hur vi hantera denna. Endast ISO 14 000 erbjuder ett  internationellt accepterat system för hantering av miljöfrågorna

pie_environmentEn miljösatsning inleds med en miljöutredning och analys. När analysdelen är genomförd upprättas handlingsplaner för ständiga förbättringar och ett miljöledningssystem som skall säkerställa att verksamheten styrs på ett systematiskt sätt.

Miljösystemet utvecklas inifrån er verksamhet och förutsättningar. Ett bra miljöarbete kräver engagemang och miljömedvetenhet av ledning och medarbetare.