Kvalitetssystem

pie_quality
Ett kvalitetssystem syftar till att strukturera och stärka verksamheten samtidigt som man förbättrar kunders och intressenters förtroende. Vid införandet av ett kvalitetssystem analyserar man sin verksamhet och infogar kunder och andra intressenter krav på företagets produkter och tjänster och skapar arbetssätt för att säkerställa att både egna och kunders krav uppfylls.

Ett väl strukturerat kvalitetssystem gör att ditt kvalitetsarbete blir systematiskt och ett genomtänkt hjälpmedel för att arbeta med rätt saker, se till att alla medarbetare har samma mål i sikte och säkerställa att det som slagits fast verkligen genomförs.

Vi kan skapa ett fungerande kvalitetssystem uppbyggt enligt ISO 9001:2015 eller andra krav och anpassat till Ert företags nuvarande rutiner och arbetssätt. På så sätt skapas ett kvalitetssystem som är väl förankrat i organisationen och som befrämjar ständig utveckling och förbättring.
Detta skapar trygghet, ekonomi och marknadsfördelar för Ert företag.

Ett effektivt kvalitetssystem skapar förtroende hos Era kunder för att ni klarar av att leverera  produkter i rätt kvalitet och tid, samtidigt som det sparar tid och kostnader då fel och brister minimeras.

För att få maximal effekt av en kvalitetssatsning genomför vi även utbildning i kvalitet för att öka personalens motivation och förståelse. Eftersom kvalitetssystem utvecklas inifrån den egna organisationen och kräver engagemang av såväl ledning som övriga medarbetare. Därför är det viktigt att alla medarbetare har kunskaper om de faktorer som påverkar kvaliteten.