Kvalitet

pie_quality

Kvalitetssystemets mål är att:

  • Strukturera och stärka verksamheten, samtidigt som man förbättrar kunders och intressenters förtroende.
  • Analyserar verksamheten och infogar kunders och andra intressenters krav på företagets produkter och tjänster
  • Skapar arbetssätt för att säkerställa att både egna och kunders krav uppfylls, varje gång.
  • Bli ett systematiskt och genomtänkt hjälpmedel för att arbeta med rätt fokus.
  • Ger alla medarbetare gemensamma mål och visar vägen dit.
  • Skapar en jämn och efterfrågad kvalitet på tjänster och produkter.

Utgångspunkten är ISO 9 000, men det finns ett stort antal bransch-/verksamhetsversion av kvalitetskrav.

Många verksamheter berörs även av annan lagstiftning och myndighetsföreskrifter. Livsmedelslagstiftningen och Elsäkerhetslagstiftning är två exempel som LRQ´s kunder hanterar i sitt verksamhetssystem.