Arbetsmiljö

Vad är Arbetsmiljö? Allt som jag påverkas av på min arbetsplats, fysiskt och psykiskt. Därmed blir arbetsmiljön i höggrad universal, som utgår ifrån individens upplevelse av arbetsplatsen. Cirka 90 % av arbetsmiljöfrågorna är universella, men alla svar och lösningar är unika och anpassa till den aktuella situationen.

Arbetsmiljön har centralbetydelse för huruvida en verksamhet är framgångsrik, lönsam samt attraktiv både som arbetsgivare och samarbetspartner. Arbetsmiljölagen (SFS1977:1160) och Arbetsmiljöverkets författningssamling ställer krav på vad som ska finna på en arbetsplats och hur dess arbetsgivare ska agera.

De övergripande kraven återfinns i två förskrifter:     

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete, oftast kallad SAM (AFS 2001:1). 
  • Organisatorisk & Social Arbetsmiljö, oftast kallad OSA (AFS 2015:4).

Vi hjälper er att svara på lagstiftningens olika krav på:   

  • Vad som ska finnas 
  • Samt hur ni hantera det i praktiken

LRQXnet blir er dagliga guide för att arbeta och dokumenterat på ett systematiskt och kostnadseffektivt arbetssätt.

Utöver LRQXnet, erbjuder vi rådgivning, mentorskap, kartläggningar, yrkeshygieniska mätningar, faktaundersökning samt utbildning inom arbetsmiljöområdet.