Ett Kraftfullt Ledningssystem

lrq_xnet_bitarLRQXnet bygger på att integrera Miljösystem, Arbetsmiljö, Kvalitetssystem och andra krav som ni behöver styra i en programvara som anpassas efter era behov.  Systemet kan integreras med ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1 eller ISO 45001 som ersätter OHSAS 18001 och anpassas till Ert företags nuvarande rutiner och arbetssätt. På så sätt skapas ett ledningssystem som är väl förankrat i organisationen och som främjar utveckling och ständiga förbättringar.

LRQXnet passar om ni planerar att certifiera er enligt någon standard eller om ni är certifierad och behöver ett nytt verktyg för att underlätta arbetet med att utveckla er verksamhet. Programvaran ger er ny möjligheter att utveckla och underlätta ert arbete med kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller andra standarder och krav.

För att ytterligare förenkla underhållet och tillgänglighet  hanteras LRQXnet som webbapplikation och som kan hanteras via internet och är tillgängligt där en bredbandsuppkoppling finns.

Ett effektivt ledningssystem skapar förtroende hos personalen och Era kunder, för att ni har ett fungera förbättringsarbete, samtidigt som det sparar tid och kostnader då fel och brister åtgärdas snabbt.

För att få maximal effekt av en satsning på LRQXnet genomför vi även utbildning i handhavane av programvaran, kvalitet, miljö och arbetsmiljö för att öka personalens motivation och förståelse.

Vi kan erbjuda Er hjälp med att införa ett ledningssystem med ISO 9001, ISO 14001 och systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 eller ISO 45001 som ersätter OHSAS 18001 integrerade i ert ledningssystem. Vi hjälper Ert företag  fram till en certifiering.

Systemet har inga begränsningar på antalet standarder som ni kan integrera i ert ledningssystem.