Standards & ISO

En vanlig uppfattning är att standards är lagstiftning, så är inte fallet. En standard är en beskrivning av ett arbetssätt eller hur en viss produkt ska utformas. Den kan var skapad på nationell-, EU- eller Internationellnivå – bokstäverna för numret tala om vilket. Arbetet går mot att det ska var internationella godkända av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). ISO är uppbyggt av representanter från nationella tekniska kommittéer för i frågan. De nationella tekniska kommittéerna består av aktörer som har intresse för frågan. De

 finns inte formella krav på deltagarna i en teknisk kommitté det kan var representanter från tillverkare, myndigheter, intresseorganisation med flera.

En verksamhet kan uppfylla en standard genom:

 1. Eget intygande.
  Att om att ens dokumentation följer standard.
 2. Underleverantörs god kännande.
  Den du ska leverera till, har reviderarat och godkänt ert system
 3. Ett tredjeparts godkännande.
  Ni har anslutit er till godkänt certifieringsorgan och fått deras godkännande

ISO 9 000 är den äldsta övergripande standarden, den senaste versionen är 2015 utgåva. Utvecklingen har gått mot ett processinriktat synsätt och att det ska vara enkelt att integrera olika standards i ett system. LRQXnet ger möjligheten att integrera flera standards till ett verksamhetssystem.

Det finns en koppling till lagstiftning och standards, vid tillverkning av produkter som ska vara CE-märkt, så underlättas. Märkningsprocessen underlättas om ni har ISO 9 000 och det finns en ISO-standard för er produkt.

Vårt råd är; Börja med steg 1. för att uppnå eget intygande. Uppgradera systemet när kunder kräver och det är kostnadseffektivt.

LRQXnet Bygger förnärvarande på:

 Arbetsmiljöverkets författningssamling, SAM (AFS 2001:1) & OSA (AFS 2015:4).

 ISO 9 000 Kvalitet, 14 000 Miljö, 22 000 Livsmedel, 45 000 Arbetsmiljö.

 Elsäkerhetslagens krav på egen kontrollprogram

   

 

Vi följer och anpassar efterhand det sker förändringar i:

 • Regelverk.
 • Standards.
 • Kundens önskemål och behov.