LRQXnet

Skapar

Säkerhet

Kostnadseffektivt

Användbart

Praktiskt

Attraktivt

Rationellt 

Mervärde

Mediavänligt

Enhetligt

Riskbedömning

Värdeskapande

Ärendehantering

Riskhantering

Data ger beslutsunderlag

En väg till mål & vision

Via

softwarebox_xnet

Med dessa värdeord önskar vi visa på vår tanke och mål med LRQXnet. Målet är ett användarvänligt hjälpmedel för ledning och medarbetare att nå mål och visioner på ett kostnadseffektivt sätt. Tänk på att värdeord ska ha sin tydliga praktiska innebörden på arbetsplatsen och i arbetsgruppen, för att verka i praktiken.