LRQXnet – verksamhetsstyrning online

LRQ Xnet lådaLR Quality AB utvecklar och tillhandahåller webbaserad programvara. Det innebär att du som kund hos oss får tillgång till driftsäker programvara som du enkelt kan nå visa din webbläsare. Oavsett var du befinner dig!

Verksamhetssystem är ett ledningssystem

Verksamhetssystem bygger på flertal krav som måste uppfyllas. Det är krav från kunder, interna krav i företaget eller krav från myndigheter. Dessa rör många olika områden så som kvalitet, miljö, arbetsmiljö. Ett bra verksamhetssystem samlar dessa kraven och ger möjlighet att uppfylla dem genom att skapa rutiner och rapporter. En annan stor fördel är att samordningen i företaget ökar. Detta är vägen som leder till ökad lönsamhet och bättre arbetsklimat.

Programvaran LRQXnet är för er som vill ha ett säkert och snabbt verksamhetssystem som täcker alla nödvändiga områden så som Miljö-, Arbetsmiljö-, Kvalitet- och Rapporteringskrav..

Lär dig mer om funktionerna i LRQ Xnet.

LRQXnets fördelar

 • Hanterar de flesta typer av företag och verksamheter
 • Hanterar rutiner, instruktioner, processer, bilagor och blanketter
 • Hanterar flera företag/koncernstruktur med behörigheter och tillgänglighet
 • Systemet är vad som kallas ett extranet och är tillgängligt för alla datorer med mobilt eller fast bredband
 • Aktivitetsmatris med kalender och status visning.
 • Avvikelsehantering med statistik- och analysmodul flexibelrapport koppling till Excel.
 • Rapportering av avvikelser med Engelsk version.
 • 8D rapport med Engelsk version.
 • Mobil anpassad för rapportering avvikelser eller tex. skyddsrond till LRQXnet
 • Rapporteringsfunktion och möjlighet att ta fram egna rapporter
 • Har modul för att hantera kvalitetsbrist kostnader
 • Hanterar ständiga förbättringar/aspekter med mål och handlingsplaner med redovisande diagram
 • Dokumentändringar styrs genom godkännande procedur före publicering.
 • Versionshantering av både uppladdade dokument samt ändringar gjorda på sidor.
 • Ändringsmeddelande hanteras i systemet och kan anges med start och sluttid
 • Inloggningsfunktion med olika behörighetsnivåer
 • Innehåll och uppladdade dokument kan låsas på grupp eller användarnivå
 • Integrerat verktyg för riskbedömningar i systemet som processer och arbetsmiljörisker
 • Lätt att administrera
 • Har verktyg för processorientering av systemet, skapar länkbara flödesscheman
 • Har länkningsfunktion mellan alla delar i LRQXnet
 • Uppdaterar kontinuerligt ingående programvaror
 • Utbildnings video i LRQXnets användning
 • Ärendehantering ger information och kvitto på att informationen nått fram till mottagaren.

Teknisk information

Stödjer följande webbläsare Microsoft Edge
Firefox 11+
Chrome 20+
Safari
Operativsystem LRQ Xnet stödjer Windows, MacOS och Linux
Säkerhet

Tjänsten drivs på ett av Sveriges största webbhotells servrar i en datahall i Sverige som övervakas dygnet runt och det finns alltid personal tillgänglig.

Brandskydd och klimatsystem: Datahallen har automatiska rökdetekteringssystem och hallen är indelad i separata brandzoner. Klimatkontrollsystem ser till att temperaturen alltid är låg och att luftfuktigheten är optimal.

Sekundär strömförsörjning: Datahallen är utrustad med ett sekundärt strömförsörjningssystem samt en dieselgenerator som säkerställer strömförsörjningen till servrarna.

Backuper Backuper sker av både databaser och filer löpande under dagen och sparas i minimum 7 dagar.  Manuella backuper sker även till säker lagring utanför webhotellet.