Faktaundersökningar

Vi har Diplomerad Faktaundersökare.

  • Om ni vill förebygga och skapa rutiner
  • Om ni drabbas av kränkande särbehandlingsfall. 
Fakta undersök