Swepac

Swepac är ett helsvenskt företag med lång erfarenhet av maskintillverkning. Produktutveckling och sammansättning sker vid vår anläggning i Ljungby. Utvecklings- och designarbetet styrs mot produkter med genomtänkt funktion, god ergonomi, kvalitet i materialval och omtanke om både kretslopp och arbetsmiljö. Våra produkter finns bl a hos de större hyresföretagen i Europa men även hos mindre entreprenörer.