Arbetsmiljöutbildningar med AFS-stöd.

Från och med 1 januari 2021 kan arbetsgivare ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildningar

för Chefer (grundläggande = enligt BAM-konceptet och vidareutbildningar) och vidareutbildningar för Arbetsmiljö-/skyddsombud hos AFA försäkringar.

LRQ kan erbjuda er möjligheten att ta det att AFA´s utbildningsstöd.

Läs mer på Pdf-filen.