Genomgång

Hur skiljer det sig genomgången det sig från en revision? En revisor får och ska påpeka brister och avvikelser utifrån föreskrifter och standards. Men en revisor får inte ange hur detta bör åtgärdas, med andra ord får en revisor inte ange hur detta bör åtgärdas med andra ord.

Genomgång av er dokumentation samt arbetssätt/rutiner, noteras brister och avvikelser från regler samt ges förslag på åtgärder. Uppdragsgivaren får både en muntlig återapportering av fynd och åtgärdsförslag samt en skriftlig rapport.

Syftet kan vara:

Allmän genomgång.

Förstudie för:

  • Certifiering.
  • Versionsuppdatering.
  • Integrering av olika standars.
  • Besök av tillsynsmyndighet.