LRQXnet skapar mervärde

LRQ erbjuder

LRQXnet ett webbaserat ledningssystem för verksamhetsstyrning.

I basversionen får ni stöd för dokumenthantering enligt Systematisk Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som även ger grunden för vidareutveckling mot integrerad certifiering enligt ISO 9 000, 14 000, 22 000 och 45 000.

LRQXnet är för er som vill ha ett snabbt, säkert, kostnadseffektivt och lätt administrerat ledningssystem i dator, läsplatta och mobil.

Systemet hanterar dokumentstyrning, processer med flödesschema, risker, avvikelser, ständiga förbättringar med mål och handlingsplaner med tillhörande diagram.

LRQXnet är modulbyggt, för optimal kundanpassning.

softwarebox_xnet