Följ enkelt standarder

Integrera systemet med

ISO 9001

ISO 14001

AFS 2001:1

AFS 2015:4

ISO 45001

Dokumentstyrning

Följ enkelt dokumentets väg genom ett stabilt och tydligt versionssystem

Nyttig statistik

Få tydlig statistik på avvikelser och rapporter och minska dina kostnader

LR Quality AB utvecklar och tillhandahåller moln/webbaserad programvara LRQXnet ledningssystem som stöd i er verksamhetsstyrning. LRQXnet är utvecklad för att ge ett kraftfullt stöd vid certifiering mot ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001 genom hantering av risker, avvikelser, processer och aktiviteters planering integrerat i ledningssystemet. Ledningssystemet är för er som vill ha snabbt, säkert och lätt administrerat verksamhetsstyrning även via mobil. Systemet hanterar dokumentstyrning, ständiga förbättringar/aspekter med mål och handlingsplaner med tillhörande diagram. Ärendehantering/Projekt modul ingår i systemet. Ledningssystemet är anpassat för mobiltelefon för rapportering av avvikelser tex.

Kan anpassas i form och funktion till de flesta typer av företag och verksamheter.

Versionskontroll för både dokument och informationssidor

Inbyggd funktion för avvikelsehantering med status visning

Redigerbara flödesscheman för tydliga processflöden

Statistik med kvalitetsbrist kostnader, analysverktyg av avvikelser och export till Excel.

Stöd för olika behörighetsnivåer och grupper. Lås innehåll till olika användarnivåer eller individuella användare.

Stöd för ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 eller OHSAS 18001 som ersatts av ISO 45001 certifieringar genom integrerat verktyg för riskbedömningar, ständiga förbättringar, avvikelser, ärendehantering och dokumentstyrning.

Styrda dokument uppdateringar med godkännande och publicering. Ärendehanterings modul/ projekt

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.